Praktijkontwikkeling Social Work

Programma channel

Over Praktijkontwikkeling Social Work

Het Channel Praktijkontwikkeling Social Work is in 2021 gestart en gekoppeld aan de deeltijd-masteropleiding Social Work in Amsterdam. We werken aan de volgende drie doelen:

1. Het bieden van een leerwerkgemeenschap aan studerende professionals waarin ze de vraagstukken uit hun eigen praktijk met elkaar delen en vergelijken met bestaande vragen op 1SociaalDomein. 

2. Het ondersteunen van de identificatie van praktijkoverstijgende vraagstukken, die in werkgroepen binnen het channel verder worden doorontwikkeld, eventueel met andere professionals op 1SociaalDomein.

3. Het formuleren en uitvoeren van vervolgacties rondom praktijkoverstijgende vraagstukken met een consortium van organisaties, eventueel in samenwerking met andere channels van 1SociaalDomein en/of lectoraten uit het hbo.

Praktijkontwikkeling bestaat volgens ons uit een overlap van onderzoeken, veranderen en professionaliseren. We hopen dit channel rondom praktijkontwikkeling op termijn uit te breiden met andere master- en bacheloropleidingen en alumni daarvan.